Valitut rajaukset: Restonomikoulutus Poista rajaukset
MAT302-3002
Opintojakso on ammattikorkeakoulun toteuttama, mutta valittavissa myös yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoille. Ammattikorkeakoulussa kolmannen vuoden soveltava projekti 5 op integroituu tähän opintojaksoon Menestyvän matkailuliiketoiminnan suunnittelu -teemalla. Siinä tavoitteena on soveltaa opintojaksolla hankittu osaaminen liiketoimintakonseptin rakentamiseen.
MATR212-3004
Ensimmäisen vuoden Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakso 5 op integroituu tähän. Oppimisprojektina matkailuun liittyvän yritys-, tuote- tai palveluidean suunnittelu.
MATR212-3005
Ensimmäisen vuoden Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakso 5 op integroituu tähän. Oppimisprojektina matkailuun liittyvän yritys-, tuote- tai palveluidean suunnittelu.
MATR321-3003
Kolmannen vuoden Matkailuliiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu -opintojakso 5 op integroituu tähän projektitoteutukseen. Oppimisprojektina matkailuun liiketoimintakonseptin rakentaminen.