Valitut rajaukset: Luokanopettajan koulutusohjelma Poista rajaukset
LAPE1921-3002
MOODLE/TEAMS: ILMOITTAUTUMINEN KONE-JA LAITEPEREHDYTYKSIIN ERI SISÄLTÖALUEITTAIN Jokaisesta ryhmästä (R1-R5) n. 3-4 opiskelijaa suorittaa valitsemansa sisältöalueen perehdytyksen (Huom! Jakautukaa eri sisältöalueisiin tasaisesti ryhissä). Ilmoittaudu siis vain yhteen perehdytyskertaan (4h/opiskelija)! VAADITTAVAT HARJOITUSTYÖT VALMISTETAAN VERTAISOHJAAMALLA: OHJEET, TAVOITTEET JA PEREHDYTYSMATERIAALIT MOODLESSA/TEAMSISSA! 
LKAS3122-3007
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson seminaari suoritetaan syventävän harjoittelun yhteydessä