Valitut rajaukset: Matkailututkimuksen tutkinto-ohjelma Poista rajaukset
MAT302-3002
Opintojakso on ammattikorkeakoulun toteuttama, mutta valittavissa myös yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoille. Ammattikorkeakoulussa kolmannen vuoden soveltava projekti 5 op integroituu tähän opintojaksoon Menestyvän matkailuliiketoiminnan suunnittelu -teemalla. Siinä tavoitteena on soveltaa opintojaksolla hankittu osaaminen liiketoimintakonseptin rakentamiseen.
MATY314-3003
Seminaarityöskentely ajoittuu kevätlukukaudelle 3–4 periodeille. Seminaaria edeltää 2. periodilla annettava ennakkotehtävä.