Valitut rajaukset: 01.01.2023 - 01.07.2023 Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Opetuskieli
Korkeakoulu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
KKAS3700-3004
Harjoitteluun liittyvät reflektointitehtävät (blogi, verkkokeskustelu ja harjoitteluportfolio) suoritetaan koodilla KKAS3800 Reflektointi 2 op. Korvaavuudet: Harjoittelun tai sen osan voi korvata soveltuvalla työkokemuksella tai opettajakokemuksella. Työssä oppimisen reflektoinnista (2 op) ei saa korvaavuutta, vaan se suoritetaan laatimalla arvioiva essee opiskelijan valitsemasta työssä oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintokokonaisuuden(10 op) voi korvata kokonaan Erillisillä opettajan pedagogisilla opinnoilla, jos liittää kyseisen kokonaisuuden tutkintoon. Korvaavuusanomus osoitetaan tiedekunnassa harjoittelusta vastaavalle opettajalle.