Valitut rajaukset: Yhteiskuntatieteiden tiedekunta Poista rajaukset
MATY314-3003
Seminaarityöskentely ajoittuu kevätlukukaudelle 3–4 periodeille. Seminaaria edeltää 2. periodilla annettava ennakkotehtävä.
SOPT1205D-3002
Arviointikriteerit vaihtelevat kursseittain. Ne ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen.
UKUL2012-3002
Ajankohta: aloitusistunnot 3.–4. periodi, käsittelyistunnot 1.–2. periodi Mikäli opiskelija suunnittelee käsittelevänsä proseminaaritutkielmassaan elossa olevien ihmisten (kuten haastateltavien) henkilötietoja, opintojakso UKUL2014 Muistitietohistoria ja muistitietotutkimus (5 op) on suositeltavaa suorittaa etukäteen tai yhdessä Proseminaarin kanssa.