Valitut rajaukset: none Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Opetuskieli
Toteutustapa
Korkeakoulu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
ARCTA003-3001
Kubr, M. (2002). Management consulting: A guide to the profession. International Labour Organization.
KKAS3700-3004
Harjoitteluun liittyvät reflektointitehtävät (blogi, verkkokeskustelu ja harjoitteluportfolio) suoritetaan koodilla KKAS3800 Reflektointi 2 op. Korvaavuudet: Harjoittelun tai sen osan voi korvata soveltuvalla työkokemuksella tai opettajakokemuksella. Työssä oppimisen reflektoinnista (2 op) ei saa korvaavuutta, vaan se suoritetaan laatimalla arvioiva essee opiskelijan valitsemasta työssä oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintokokonaisuuden(10 op) voi korvata kokonaan Erillisillä opettajan pedagogisilla opinnoilla, jos liittää kyseisen kokonaisuuden tutkintoon. Korvaavuusanomus osoitetaan tiedekunnassa harjoittelusta vastaavalle opettajalle.
KKAS3700-3005
Harjoitteluun liittyvät reflektointitehtävät (blogi, verkkokeskustelu ja harjoitteluportfolio) suoritetaan koodilla KKAS3800 Reflektointi 2 op. Korvaavuudet: Harjoittelun tai sen osan voi korvata soveltuvalla työkokemuksella tai opettajakokemuksella. Työssä oppimisen reflektoinnista (2 op) ei saa korvaavuutta, vaan se suoritetaan laatimalla arvioiva essee opiskelijan valitsemasta työssä oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintokokonaisuuden(10 op) voi korvata kokonaan Erillisillä opettajan pedagogisilla opinnoilla, jos liittää kyseisen kokonaisuuden tutkintoon. Korvaavuusanomus osoitetaan tiedekunnassa harjoittelusta vastaavalle opettajalle.
LAER2405-3004
Kurssi on tarkoitettu 2. vuosikurssi opiskelijoille. Opetus sijoittuu 2. periodiin.
LAPE0530-3002
Lukuvuosina 2021-2024 kuvataiteen projektiosa toteutetaan LAPE1430 Ympäristöopin projektiosan (1 op; vastuuopettajat Marko Karhu & Pieti Tolvanen) kanssa teemalla Mennäänkö metsään? Ajoitus 1. vsk, 1. periodi
LAPE1430-3003
Lukuvuosina 2021-2024 ympäristöopin projektiosa (vastuuopettajat Marko Karhu ja Pieti Tolvanen) toteutetaan LAPE0530 Kuvataiteen projektiosan (1 op; vastuuopettaja Seija Ulkuniemi) kanssa teemalla Mennäänkö metsään? Ajoitus 1. vsk, 1. periodi
LAPE1921-3002
MOODLE/TEAMS: ILMOITTAUTUMINEN KONE-JA LAITEPEREHDYTYKSIIN ERI SISÄLTÖALUEITTAIN Jokaisesta ryhmästä (R1-R5) n. 3-4 opiskelijaa suorittaa valitsemansa sisältöalueen perehdytyksen (Huom! Jakautukaa eri sisältöalueisiin tasaisesti ryhissä). Ilmoittaudu siis vain yhteen perehdytyskertaan (4h/opiskelija)! VAADITTAVAT HARJOITUSTYÖT VALMISTETAAN VERTAISOHJAAMALLA: OHJEET, TAVOITTEET JA PEREHDYTYSMATERIAALIT MOODLESSA/TEAMSISSA!