Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Opetuskieli
Korkeakoulu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
SOPT1205D-3002
Arviointikriteerit vaihtelevat kursseittain. Ne ilmoitetaan kunkin kurssin kohdalla erikseen.
T26K81-3003
Lisätietoja saa kurssin vastuuopettajalta.
TVEN0206-3002
TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito kurssi kuuluu: Venäjä: Kielen käyttö ja kulttuuri (25 op) ja Oikeudellinen venäjä: kielen käyttö ja kulttuuri (25 op). Kurssi suoritetaan yleensä tekstinymmärtämiskurssin jälkeen. Tästä voi poiketa, mikäli katsoo aktiivisen kielitaidon riittävän. Peruskurssit XVEN0001-0004 tarjoavat mahdollisuuden rakentaa riittävä kielitaito yhden lukuvuoden aikana. Kielitaitoa voi myös aktivoida preppauskurssilla XVEN0221. Vaihtoehtoiset opintojaksot: TESP0206 Spanish: Project and Networking Skills (CEFR B1) TITA0206 Italian: Project and Networking Skills (CEFR B1) TRAN0206 French: Project and Networking Skills (CEFR B1) TSAA0206 Projekti- ja verkostointitaito, saame (CEFR B1) TSAK0206 Projekti- ja verkostointitaito, saksa (CEFR B1) TVEN0206 Projekti- ja verkostointitaito, venäjä (CEFR B1).
UKUL2012-3002
Ajankohta: aloitusistunnot 3.–4. periodi, käsittelyistunnot 1.–2. periodi Mikäli opiskelija suunnittelee käsittelevänsä proseminaaritutkielmassaan elossa olevien ihmisten (kuten haastateltavien) henkilötietoja, opintojakso UKUL2014 Muistitietohistoria ja muistitietotutkimus (5 op) on suositeltavaa suorittaa etukäteen tai yhdessä Proseminaarin kanssa.