Valitut rajaukset: Poista rajaukset
Rajaa hakua
Avoin
Tutkinto
Opetuskieli
Korkeakoulu
Ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen
KKAS3700-3005
Harjoitteluun liittyvät reflektointitehtävät (blogi, verkkokeskustelu ja harjoitteluportfolio) suoritetaan koodilla KKAS3800 Reflektointi 2 op. Korvaavuudet: Harjoittelun tai sen osan voi korvata soveltuvalla työkokemuksella tai opettajakokemuksella. Työssä oppimisen reflektoinnista (2 op) ei saa korvaavuutta, vaan se suoritetaan laatimalla arvioiva essee opiskelijan valitsemasta työssä oppimiseen liittyvästä aiheesta. Opintokokonaisuuden(10 op) voi korvata kokonaan Erillisillä opettajan pedagogisilla opinnoilla, jos liittää kyseisen kokonaisuuden tutkintoon. Korvaavuusanomus osoitetaan tiedekunnassa harjoittelusta vastaavalle opettajalle.
LKAS3122-3007
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson seminaari suoritetaan syventävän harjoittelun yhteydessä
LKAS3122-3008
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson seminaari suoritetaan syventävän harjoittelun yhteydessä
LKAS3122-3009
LKAS3115 Opettajuus ja ammatillinen kehittyminen -opintojakson seminaari suoritetaan syventävän harjoittelun yhteydessä
MAT302-3002
Opintojakso on ammattikorkeakoulun toteuttama, mutta valittavissa myös yliopiston matkailututkimuksen opiskelijoille. Ammattikorkeakoulussa kolmannen vuoden soveltava projekti 5 op integroituu tähän opintojaksoon Menestyvän matkailuliiketoiminnan suunnittelu -teemalla. Siinä tavoitteena on soveltaa opintojaksolla hankittu osaaminen liiketoimintakonseptin rakentamiseen.
MATR212-3005
Ensimmäisen vuoden Matkailun liiketoimintaosaamisen perusteet -opintojakso 5 op integroituu tähän. Oppimisprojektina matkailuun liittyvän yritys-, tuote- tai palveluidean suunnittelu.
MATR321-3003
Kolmannen vuoden Matkailuliiketoiminnan kokonaisvaltainen suunnittelu -opintojakso 5 op integroituu tähän projektitoteutukseen. Oppimisprojektina matkailuun liiketoimintakonseptin rakentaminen.
MATY314-3003
Seminaarityöskentely ajoittuu kevätlukukaudelle 3–4 periodeille. Seminaaria edeltää 2. periodilla annettava ennakkotehtävä.
OTM0013O.22-3001
The responsible teacher at ULap for the seminar is Prof. Rosa Maria Ballardini (rosa.ballardini@ulapland.fi).